Donationer

2020

Zonta Viborg donerer 45.000 kroner

Salg af kunsthåndværk og brugte tasker betyder, at Zonta Viborg i 2020 har kunnet donere 45.000 kroner til godgørende formål. Overskuddet fra arrangementerne er nu sendt videre til tre projekter, som Zonta Viborg har valgt at støtte i år – et internationalt, et nationalt og et lokalt projekt:

Kampen mod børneægteskaber
Zonta International har indgået et samarbejde med UNICEF og FN for at støtte FN-UNICEF’s globale program for at afslutte børneægteskaber.
Hvert år bliver 12 millioner piger gift, inden de er fyldt 18. Cirka 250 millioner piger blev gift, før de fyldte 15. Det har alvorlige konsekvenser. Barnebrude trækkes ofte ud af skolen. Tidligt ægteskab fordobler hendes risiko for at leve i fattigdom og tredobler sandsynligheden for, at hun bliver slået af sin ægtefælle. Piger mellem 15 og 19 år er desuden dobbelt så tilbøjelige til at dø under fødsel som kvinder i 20’erne, og nyfødte børn af yngre mødre har større risiko for at dø.
Zonta Viborg har bidraget med 20.000 kroner til projektet.

Undervisningsplatform
De lokale gymnasier (fra Viborg – VG og VK) har de seneste to år i samarbejde med Zonta Viborg, Zonta Århus og Zonta Silkeborg arbejdet med FNs verdensmål nr. 5 ”Ligestilling mellem kønnene”. Zonta klubberne har med udgangspunkt i de erfaringer gymnasieeleverne har gjort og det materiale, som de respektive lærere har udarbejdet, lavet en undervisningsplatform til undervisningsbrug. Målet med platformen er at motivere undervisere på ungdomsuddannelserne til at arbejde med Verdensmål nr. 5 og dermed promovere Zontas formål, som blandt andet er lighed mellem kønnene.
Zonta Viborg støtter udførelsen af platformen med 5000 kroner.

Mødrehjælpen i Viborg
Midt i december var det en glad Gitte Norberg, der på vegne af Mødrehjælpen modtog en donation på 20.000 kroner. De penge er nu øremærket den sommerlejr, som Mødrehjælpen i Viborg arrangerer hvert år i juli måned:
”Vi inviterer enlige med børn mellem fem og ti år en uge på sommerlejr med alt betalt. Vi er meget glade for at kunne tænke frem, så vi allerede nu kan bestille opholdet”, forklarede Gitte.
Mødrehjælpen i Viborg har efterhånden i mange år inviteret børnefamilier, som ikke har plads til en ferie i budgettet, på sommerlejr ved Kaløvig. Her mødes familierne på kryds og tværs og skaber netværk. Børnene leger sammen og i løbet af ugen arrangeres udflugter. En enkelt dag kommer den lokale naturvejleder til lejren og fortæller om oplevelser i naturen. Der er plads til 10 familier. Det er Mødrehjælpen i Viborg, der udvælger de ti familier. Ansøgningsskema lægges op på Mødrehjælpens hjemmeside først på foråret.

Tak til viborgenserne
”Vi skylder alle sponsorer, donorer, taske købere og kunsthåndværkskøbere en stor tak. Uden deres store opbakning og støtte havde vi ikke kunnet samle så mange penge, siger Anette Sørensen, formand for Zonta Viborg.

Zonta
Zonta er et netværk af hovedsagelig kvinder på verdensplan, som arbejder frivilligt for bedring af kvinders vilkår. Zonta er neutral med hensyn til partipolitik og religion. I Danmark er der 22 klubber med ca. 600 medlemmer fordelt på mere end 100 forskellige erhverv. På verdensplan har Zonta mere end 29.000 medlemmer fordelt på 63 lande. I godt 100 år har Zonta styrket kvinder verden over, ved at yde hjælp til selvhjælp.

Billedtekst: Gitte Norberg modtager på vegne af Mødrehjælpen i Viborg 20.000 kroner af Anette Sørensen og Pia B. Jakobsen, Zonta Viborg.

 

2019

Maj 2019

3 x 70 års fødselsdagsgave doneret til Krisecentret, Viborg.

 

Brugte tasker gav 15.000 til voldsramte kvinder

Zonta Viborgs årlige arrangement med fokus på hjælp til voldsramte kvinder gennem salg af fine brugte tasker i Pakhuset i Viborg har igen i år resulteret i et fint overskud. Forleden kunne Zonta overrække en check på 15.000 kr. til Jane Madsen, leder af Krisecentret i Viborg. Pengene skal bruges til psykologhjælp til kvinderne, ganske som de tidligere donationer.

Arrangementet foregik over to dage med salg af de mange donerede tasker fra kvinder i Viborg og omegn, kaffe og hjemmebag, musik og lotteri. Jane Madsen var til stede og kunne orientere om Krisecenteret og det vigtige arbejde, der udføres for kvinder i nød. Zonta kunne glæde sig over de mange besøgende begge dage og vil gerne hermed sige tak til alle sponsorer og alle, der har medvirket til at gøre dagene til en succes.

Lone Røge og Connie Jørgensen fra Zonta Viborg overrækker checken på 15.000 kr. til Jane Madsen, leder af Viborg Krisecenter

 

2017

Zonta Viborg har i anledning af Viborg Krisecenters 25 års jubilæum doneret 5.000 kr.

Donationen sker tilfældigvis næsten samtidig med at Zonta Says No kampagnen starter.
Kampagnen, der afvikles hvert år fra den 25. november til den 10. december, er en international kampagne, med det formål at skabe større opmærksomhed om at vold mod kvinder stadig er et stort problemt og at det foregår i alle samfundslag – worldwide.

 

Overskud fra de lokale aktiviteter er doneret til bl.a. krisecentret, mødrehjælpen, bydelsmødre, “styrk hjertet” (forskning af hjertesygdomme blandt kvinder). Helt aktuelt går donationen til lokale kvindeprojekter, som bl.a. dækker foredragsrække for indvandrekvinder.

Se i øvrigt http://viborg-folkeblad.dk/foto/galleri-multikulturelt-kvindearrangement