Legater

LEGATER

 Zonta Viborg har ingen lokale legater men opfordrer interesserede til at søge Zonta Danmarks og Zonta Internationals legater og anerkendelser.

PhD-stipendium på 50.000 kr.

For at sætte fokus på kvinders evner inden for naturvidenskab og teknologi har de danske Zonta klubber vedtaget at uddele et stipendium i 2015, 2017, 2019 og 2021 til en kvinde under 45 år, der er i gang med en PhD afhandling inden for naturvidenskab eller teknologi.

Stipendiet er på 50.000 kr. samt betalt medlemskab af en dansk Zonta klub i 2 år.   Young Women in Public Affairs Awards
Der uddeles hvert år en  pris i hvert af Zonta’s distrikter på hver 1.000 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer. Legatet er stiftet i 1990 af daværende Zonta International President Leneen Forde. 

Prisen blev etableret i 1990 af tidligere formand for Zonta International Leneen Forde, Young Women in Public Affairs Award anerkender unge kvinder mellem 16 og 19 år, som har demonstreret lederskabsevner og samfundsmæssigt engagement fx gennem frivilligt arbejde. Programmet gennemføres lokalt, regionalt og internationalt.

Jane M. Klausman Women in Business legater
Der uddeles 32 distriktspriser på hver 1.000 USD, og 12 internationale priser på hver 7.000 USD. Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år af en videregående business-uddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master grad. Ansøgningsfrist 30. april. Legatet blev stiftet i 1998 gennem en generøs arv fra Jane M. Klausman, medlem af Zonta Syracuse, New York, USA.  Legatet skal søges gennem Zonta Danmark, hvis du ønsker at søge.

Amelia Earhart Fellowships
Der uddeles hvert år 35 internationale legater hver på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne. Legatet blev stiftet i 1938 til ære for den berømte pilot og Zontian  Amelia Earhart. 

 

Du kan læse mere på https://zonta.dk/hvad-goer-vi/legater/