Fakta

 

FAKTA

  • Klubben har 16 medlemmer
  • Vi mødes i månederne september – juni hver den 1. tirsdag i måneden. Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for år 2020/21kr. 1.400. Det betales den 1. maj. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
  • Udgifter til afholdelse af klubbens møder betales med 225 kr. hver gang man deltager

Vedtægter Zonta Viborg 2017

Bestyrelsen er lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af efterårets program. Det vil blive offentliggjort her på siden, så snart det er klar.

Zontas bestyrelse pr. 1. juni 2019

Formand Pia Birgitte Jakobsen
tlf. 21486278
piabirgittejakobsen@gmail.com

Næstformand Ann Marie Jeppesen
tlf. 81718862
annmarie.erling@youmail.dk

Kasserer Birte Tjørnelund
tlf. 61709993
birte@tjornelund.dk

Sekretær Anette Sørensen
tlf. 21778283
apyding@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Gytte Pedersen
tlf. 20125715/86638606
lupin11@fibermail.dk

Suppleant Lone Røge
tlf. 86 62 02 18
lsroege@gmail.com

  1. suppleant Bodil Aagaard

Revisorer
Hanne Dalgaard
hanne.dalgaard@live.dk

Revisorsuppleant
Ann Marie Jeppesen