Velkommen

Klubbens medlemmer repræsenterer kvinder med forskellige uddannelser og jobs og med stor spredning i alder. Mangfoldigheden giver inspirerende samvær og spændende dialoger og gør os samtidig i stand til at udvikle en række spændende klubmøder og arrangementer. Overskud fra sådanne arrangementer giver os mulighed for at donere til projekter, der styrker kvinders vilkår og muligheder.

Vi er nysgerrige og opsøgende. Vi ønsker at være både lokalt, nationalt og internationalt orienterede og deltager i Landsmøder, Distriktsmøder og Conventions.


Zonta Viborg vægter især kvinde-identitet og fællesskabsfølelse.

Vi mødes den første tirsdag i måneden i månederne september til juni til spændende foredrag, samvær og drøftelse af vores forskellige arrangementer.

Som medlem får du mulighed for at møde kvinder med forskellig baggrund og erhverv, for at få et fællesskab med kvinder med interesser som du selv, for at gøre noget for andre – sårbare kvinder – gennem Zonta’s projekter lokalt som globalt. Du får mulighed for at deltage i og blive inspireret af interessante møder og diskussioner om varierende emner, for at få et nationalt og internationalt netværk og for gennem fx en indsats i bestyrelse eller udvalg at opnå personlig og professionel udvikling. Og ikke mindst får du mulighed for at lære nogle spændende kvinder at kende, at have det fornøjeligt og morsomt og få en masse inspiration med hjem fra vores månedlige møder.

KLUB FAKTA
Klubnavn: Zonta Viborg

Klubnummer: 1847
Charterdato: 13. juni 2008
Mødedag: Første tirsdag i måneden
Antal medlemmer: 10

Kontakt: ZontaViborg@gmail.com