Ny formand i Zonta Viborg

Zonta Viborg valgte på årsmødet i april ny formand: Gytte Pedersen.

gytte

Gytte Pedersen, Lupinstien 11, Birgittelyst, er for nylig valgt til ny forkvinde for Zonta i Viborg – eller Club President – som det hedder i den internationale kvindeorganisation.

Zontas formål er både lokalt og globalt at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske samt uddannelses-, sundheds-, og arbejdsmæssige status. I samarbejde med FN udføres projekter mange steder rundt på jordkloden.

Gytte Pedersen har i mange andre sammenhænge både arbejdsmæssigt og i fritiden været en af Viborgs mange ildsjæle. Hun er født i Nykøbing Mors, men flyttede en del rundt i landet med forældrene. Hun startede i 1. klasse med at gå i skole hver anden dag på Bornholm. Hun kom til Skive, hvor hun fik realeksamen fra Brårup Skole og blev student fra Skive Gymnasium.

»Jeg var som ung et halvt år i Oxford i England. Jeg havde forskelligt arbejde som sygehjælper og på fabrik for at samle point og blev uddannet ergoterapeut i Aarhus. Vi flyttede til Viborg, hvor jeg fik job i en nyoprettet ergoterapi på Viborg Sygehus. En periode var jeg herhjemme, mens børnene var små. På det tidspunkt engagerede jeg mig og blev formand for Dansk Kvindesamfunds Pædagogiske Legestue i Jyllandsgade og samtidig som medlem af Viborg-afdelingen. Jeg arbejdede som selvstændig og underviste en række faggrupper i at forebygge arbejdsskader. Som eksempler kan nævnes lægesekretærer, Viborg Kommunes hjemmehjælpere samt dagplejere i omegnskommunerne, og både revisor og advokatkontorer fik lektioner i gode arbejdsstillinger til gavn for helbredet,« fortæller hun om sine forskelligartede og sundhedsfremmende job igennem årene.

Og hun fortsætter:

»Jeg underviste også i perioder forskellige faggrupper i AMU-regi. En periode tilbød jeg som konsulent at lave APV – Arbejdspladsvurderinger – i forskellige virksomheder. Hos Arla i Rødkærsbro tog jeg initiativ til en ændring af arbejdsgangen ved at ændre udformningen af ostebåndet, hvorefter medarbejderne fik færre arbejdsskader«.

Også i fritiden har Gytte Pedersen været en aktiv ildsjæl i Viborg.

»Gennem knap 40 år har jeg sunget i Viborg Kammerkor, hvor jeg både har været bestyrelsesmedlem og formand. Gennem 15 år havde jeg studiekredshold i »Idé og Udvikling for Viborg Pensionister«.

Et af temaerne var, at ved hvert møde skulle mindst en af deltagerne lære en ny sang.

»Højskolesangbogen blev sunget igennem op til flere gange. Gennem en årrække var jeg med til at realisere et af Kis Østergaards gode initiativer, nemlig Viborg Seniorfestival«.

To-årig periode

Gytte Pedersen er valgt som forkvinde i Zonta Viborg for en toårig periode.

»For otte år siden var jeg med til det stiftende møde for Zonta i Viborg, hvor jeg har været med lige siden. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi spiser sammen og har enten foredrag eller bearbejder forskellige temaer. Vi holder forskellige arrangementer. Hvert år har vi et kunsthåndværkermarked. Et eksempel var et cykelprojekt »Piger i gear«. Vi har en årlig kvindedag og arbejder med lotterier og sponsorer for at skaffe midler til uddeling. Det kan både være lokalt og til de internationale FN-projekter. Det giver en god energi, når vi i en gruppe er sammen om at realisere idéer, der både giver livsværdi for os selv og samtidig støtter kvinder, der lider ude i den store verden,« som hun med en god begejstring i stemmen udtrykker det.

Privat er Gytte Pedersen gift med Sven Aage. Der er to børn og seks børnebørn. Hun har altid gået til gymnastik. Først en årrække i gymnastikforeningen Kvik, de seneste mange år i foreningen Krop og Kultur. Hun går til yoga, er med i en litteraturklub og har undervist i stavgang.

I 35 år har sejlbåden ligget i Hvalpsund, hvorfra havet omkring Danmark er sejlet tyndt, og en særlig flot tur var gennem den svenske skærgård og ind til Stockholm.

Om vinteren står den på langrend i Norge sammen med familien.

Hjemme i Birgittelyst med villa, have og med natur omkring sig, starter dagen normalt med at løse en Soduko af de svære. Fuglesangen og de vilde blomster inspirerer daglig til at tænke tanker og giver gejsten til at realisere nogle af dem.

Her i OL-tiden kom der også en lige en gylden tanke: »Når jeg ser de olympiske ringe, minder det om, at Zonta også er repræsenteret i alle fem verdensdele. Det føles som guld værd, at være med i et sådant globalt fællesskab,« slutter Gytte Pedersen.

Zonta Viborg