Donationer

Overskud fra de lokale aktiviteter er doneret til bl.a. krisecentret, mødrehjælpen, bydelsmødre, “styrk hjertet” (forskning af hjertesygdomme blandt kvinder). Helt aktuelt går donationen til lokale kvindeprojekter, som bl.a. dækker foredragsrække for indvandrekvinder.

Se i øvrigt http://viborg-folkeblad.dk/foto/galleri-multikulturelt-kvindearrangement