Donationer

Brugte tasker gav 15.000 til voldsramte kvinder

Zonta Viborgs årlige arrangement med fokus på hjælp til voldsramte kvinder gennem salg af fine brugte tasker i Pakhuset i Viborg har igen i år resulteret i et fint overskud. Forleden kunne Zonta overrække en check på 15.000 kr. til Jane Madsen, leder af Krisecentret i Viborg. Pengene skal bruges til psykologhjælp til kvinderne, ganske som de tidligere donationer.

Arrangementet foregik over to dage med salg af de mange donerede tasker fra kvinder i Viborg og omegn, kaffe og hjemmebag, musik og lotteri. Jane Madsen var til stede og kunne orientere om Krisecenteret og det vigtige arbejde, der udføres for kvinder i nød. Zonta kunne glæde sig over de mange besøgende begge dage og vil gerne hermed sige tak til alle sponsorer og alle, der har medvirket til at gøre dagene til en succes.

Lone Røge og Connie Jørgensen fra Zonta Viborg overrækker checken på 15.000 kr. til Jane Madsen, leder af Viborg Krisecenter

 

Zonta Viborg har i anledning af Viborg Krisecenters 25 års jubilæum doneret 5.000 kr.

Donationen sker tilfældigvis næsten samtidig med at Zonta Says No kampagnen starter.
Kampagnen, der afvikles hvert år fra den 25. november til den 10. december, er en international kampagne, med det formål at skabe større opmærksomhed om at vold mod kvinder stadig er et stort problemt og at det foregår i alle samfundslag – worldwide.

 

Overskud fra de lokale aktiviteter er doneret til bl.a. krisecentret, mødrehjælpen, bydelsmødre, “styrk hjertet” (forskning af hjertesygdomme blandt kvinder). Helt aktuelt går donationen til lokale kvindeprojekter, som bl.a. dækker foredragsrække for indvandrekvinder.

Se i øvrigt http://viborg-folkeblad.dk/foto/galleri-multikulturelt-kvindearrangement

Maj 2019

3 x 70 års fødselsdagsgave doneret til Krisecentret, Viborg.