Fakta

  • Klubben har 21 medlemmer
  • Vi mødes i månederne september – juni hver den 1. tirsdag i måneden. Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for år 2018/19 kr. 1.400. Det betales den 1. maj. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
  • Udgifter til afholdelse af klubbens møder betales med 200 kr. hver gang man deltager

Vedtægter Zonta Viborg 2017

Bestyrelsen er lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af efterårets program. Det vil blive offentliggjort her på siden, så snart det er klar.

Zontas bestyrelse pr. 1. juni 2018

Formand Pia Birgitte Jakobsen
tlf. 21486278
gimp2701@gmail.com

Næstformand Gytte Pedersen
tlf. 20125715/86638606
lupin11@fibermail.dk

Kasserer Lone Markusssen
tlf. 60870150
LoneMarkussen@outlook.dk

Sekretær Ann Marie Jeppesen
tlf. 81718862
annmarie.erling@youmail.dk

Anette Sørensen
tlf. 21778283
apyding@gmail.com

 

Suppleant Lone Røge
tlf. 86 62 02 18
lsroege@gmail.com

2. suppleant Bodil Aagaard

 

Revisorer
Hanne Dalgaard
hanne.dalgaard@live.dk

Revisorsuppleant
Ann Marie Jeppesen