Fakta

  • Klubben har 19 medlemmer
  • Vi mødes i månederne september – juni hver den 1. tirsdag i måneden. Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for år 2017/18 kr. 1.400. Det betales den 1. maj. Beløbet dækker alle internationale kontingenter.
  • Udgifter til afholdelse af klubbens møder betales med 200 kr. hver gang man deltager

Vedtægter Zonta Viborg 2017

Bestyrelsen er lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af efterårets program. Det vil blive offentliggjort her på siden, så snart det er klar.

Zonta Viborgs bestyrelse 1. juni 2017

Formand
Gytte Pedersen
tlf. 20125715/86638606
lupin11@fibermail.dk

Næstformand
Pia Birgitte Jakobsen
tlf. 21486278
gimp2701@gmail.com

Sekretær
Birtha Thorsager
tlf. 21 49 85 02
birthathorsager@gmail.com

Kasserer
Lone Markusssen
tlf. 60870150
LoneMarkussen@outlook.dk

Bestyrelselsmedlem
Connie Jørgensen
tlf. 23 99 40 61
grangaarden1@gmail.com

Suppleant Lone Røge
tlf. 86 62 02 18
lsroege@gmail.com

Revisorer
Hanne Dalgaard
hanne.dalgaard@live.dk

Ulla Gjørup Andersen
kontakt@gavertil.dk